สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAOS PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC) มีชื่อย่อว่า ส.ป.ป.ลาว มีเนื้อที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 5 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 17 แขวง กับอีก 1 กำแพงนครเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง ป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีแต่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศออกสู่ทะเลที่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

นครจำปาสัก ดั้งเดิมเป็นเมืองของชาวจาม เรียกว่า “จำปานคร” มีกษัตริย์ปกครองมาหลายสมัย เคยตกเป็นอาณานิคมของสยามในบางช่วง และตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อไทยเสียดินแดนลาวฝั่งซ้ายทั้งหมดให้ฝรั่งเศส และต้องเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง คือ นครจำปาสักและหลวงพระบางให้ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ.2446

อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2486 ไทยได้เรียกร้องเอาดินแดนจากฝรั่งเศสกลับคืนมา ฝรั่งเศสยอมคืนดินแดนบางส่วนที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับไทย คือ ส่วนหนึ่งของอาณาจักรหลวงพระบางกับนครจำปาสัก และมณฑลพระตะบอง แต่ 4 ปีให้หลัง ไทยจำเป็นต้องยกดินแดนส่วนที่ได้ กลับคืนให้กับฝรั่งเศสอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยที่ฝรั่งเศสอ้างว่า ไทยแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะไทยยอมให้ญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านขึ้นบก โดยที่หากไทยไม่ยกดินแดนดังกล่าว ฝรั่งเศสจะไม่รับรองให้ไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ และเปิดศึกกับไทย ประเทศไทยจึงจำต้องยอมยกดินแดนที่ได้คืนมาให้กับฝรั่งเศส และให้ข้าราชการไทยทั้งหมดพร้อมกับประชาชนที่ต้องการ ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2489 (ร.ศ.165)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s